Sesongøl

Oktoberfest

Lyst lagerøl

Haust

Belgisk dubbel

Vårbukk

Bukkøl 9,5%

Sommarøl

Lyst amerikaøl 5,5%

Alvor

Villøl 6,5 %

Påskeøl

Engelsk indiaøl 6,5%

Julefred

Sterk skotsk øl 6,5%

Solsnu

Fransk gardsøl 7,5%

Julefred

Skotsk øl 4,5%

Solsnu

Fransk gardsøl 4,5%

Stjernenatt

Julestaut 8%

Tomasmesse

Belgisk kvadruppel 10,5%

Arktis

Engelsk byggvin 12%